DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR

NP Design, în calitate de operator al acestei pagini, tratează cu deosebită seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Compania noastră tratează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor (UE-RGPD), cu legislația locală aplicabilă în țara dumneavoastră conformă cu Legea aplicabila in Romania privind protecția datelor cu caracter personal.
Prezenta declarație cu privire la protecția datelor informează despre tipul, volumul și scopurile colectării și utilizării datelor vizitatorilor și utilizatorilor site-ului web al NP Design. Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, prin intermediul e-mail-ului, la adresa info@npdesign.ro sau la adresa de mai jos.

OBLIGAȚIE DE INFORMARE CONFORM ARTICOLULUI 13 DIN RGPD

Persoana responsabilă în sensul articolului 4 punctul 7 din UE-RGPD: NP DESIGN – info@npdesign.ro
Datele de contact ale responsabilului nostru pentru protecția datelor: NP DESIGN – Responsabilul pentru protecția datelor – info@npdesign.ro
Utilizarea site-ului web: Oferta noastră nu se adresează în mod expres minorilor. Toate datele recepționate și prelucrate în cadrul acestei oferte online sunt tratate în mod confidențial, în conformitate cu UE-RGPD și nu sunt divulgate terților.

Navigarea pe site-ul nostru web fără furnizarea datelor cu caracter personal

Utilizarea site-ului nostru este posibilă în afara secțiunii destinate partenerilor NP DESIGN, protejată prin parolă, fără a furniza date cu caracter personal.

În acest caz, noi aveam acces exclusiv la

 • adresa dumneavoastră IP,
 • denumirea site-ului accesat pe internet, respectiv fișierul vizualizat și momentul vizualizării, respectiv accesării,
 • domeniile pe care le-ați accesat pe site-ul nostru,
 • volumul de date transferate
 • dacă vizualizarea și accesarea au avut succes.

Datele sunt utilizate exclusiv pentru administrarea, optimizarea paginii de internet și la prelucrarea solicitărilor dumneavoastră. Adresa IP poate fi o dată personală, deoarece, în anumite condiții, este posibilă aflarea identității proprietarului sistemului de acces la Internet utilizat, prin intermediul informațiilor oferite de furnizorul de internet respectiv.


Compania noastră analizează adresa IP numai în cazul atacurilor asupra infrastructurii noastre de Internet. În acest caz, avem un interes legitim în sensul prevederilor din articolul 6 alineatul 1 f) din RGPD cu privire la prelucrarea adresei dumneavoastră IP. Acest interes legitim rezultă din necesitatea de a respinge un atac asupra infrastructurii de internet și de a identifica sursa atacului, pentru a putea urmări în justiție persoana răspunzătoare pentru atac în baza dreptului penal și civil, precum și să ne protejăm în mod eficient împotriva atacurilor ulterioare.
Adresa IP este ștearsă, când putem exclude eventualitatea unui atac asupra infrastructurii noastre de internet pornind de la aceasta. Acest demers are loc periodic, după șapte zile. În mod suplimentar, reținem domeniile de proveniență ale vizitatorilor noștri pe site-ul web. Analizăm, de asemenea, aceste date, pentru a recunoaște tendințele și pentru a întocmi statistici, însă ulterior ștergem din nou datele.
În mod suplimentar, aceste site-uri web conțin link-uri către alte site-uri web. Titularul drepturilor acestei pagini nu este responsabil pentru aplicarea reglementărilor privind protecția datelor sau pentru conținutul acestei pagini-site web. Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la practica noastră privind protecția datelor personale, vă rugăm să ne contactați la adresa pentru info@npdesign.ro.

COOKIES

Acest site utilizează, în mod suplimentar, module „Cookies”. Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea Cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare; totuși, în această situație, acest lucru poate să conducă la imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet.

Navigarea pe site-ul nostru web cu furnizarea datelor cu caracter personal

Atât timp cât ne comunicați pe pagina noastră datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa sau adresa de e-mail) în mod voluntar sau în cadrul înregistrării pentru domeniul partener NP DESIGN, acestea nu vor fi transmise mai departe către un terț, fără acordul dumneavoastră expres, respectiv în lipsa unui acord legal.
Dacă vă înregistrați pentru domeniul partener NP DESIGN, se încheie un contract între companie și dumneavoastră cu privire la stocarea și disponibilitatea profilurilor respective. În acest caz, compania noastră prelucrează datele dumneavoastră în temeiul articolului 6 b) din UE-RGPD pentru îndeplinirea unui contract între companie și dumneavoastră sau conform articolului 6 a) din RGPD în baza consimțământului dumneavoastră. Prelucrarea are loc cu scopul de a îndeplini servicii contractante și pentru procesarea ordinelor de plată, de a expedia servicii și produse reglementate contractual, de a transmite datele dumneavoastră de contact către întreprinderile de logistică pentru livrarea mărfurilor, precum și de a trimite informații interesante despre produse și campanii. Datele dumneavoastră vor fi transmise în cadrul companiei noastre pentru încheierea contractelor sau pentru adoptarea deciziilor de către persoanele implicate. Orice transmitere suplimentară către terți, care nu este acoperită de cerințele legale, se va efectua numai cu consimțământul dumneavoastră expres.
Nu există un sistem automat de luare a deciziilor.
Prelucrăm datele dumneavoastră atât timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea contractului nostru, a prevederilor legale aplicabile sau în baza motivului pentru transferul de date. În principiu, nu are loc o ștergere pe cont propriu a datelor cu caracter personal stocate de dumneavoastră în secțiunea dedicată partenerilor NP DESIGN, prin intermediul companiei noastre.
Cu toate acestea, aveți în orice moment posibilitatea de a vă modifica propriile date din profilul dumneavoastră. O ștergere completă a datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate, are loc la cerere, în cadrul profilului dumneavoastră, prin intermediul adresei de e-mail (prin intermediul specificării numelui dumneavoastră de utilizator) la adresa de e-mail info@npdesign.ro, în măsura în care stocarea ulterioară a acestor date nu este permisă în temeiul unei autorizări.
Documentele comerciale sunt arhivate în conformitate cu termenele legale de arhivare și ulterior sunt șterse cu respectarea cerințelor privind protecția datelor.
Utilizarea furnizorilor de servicii externi Noi colaborăm împreună cu furnizori de servicii, care prelucrează datele specificate la solicitarea noastră.
Acest demers se realizează exclusiv în concordanță cu dreptul respectiv de protecție a datelor. Am încheiat cu furnizorii noștri de servicii, în special, acorduri cu privire la prelucrarea datelor la solicitare, care respectă cerințele articolului 28 din UE-RGPD.
Drepturile dumneavoastră: Conform RGPD, aveți următoarele drepturi: + Dreptul la informații asupra prelucrării datelor dumneavoastră Aveți dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră, dacă și în situația în care orice date personale ale dumneavoastră au fost prelucrate de NP DESIGN.
Aveți dreptul la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal, care au fost prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari, cărora le-au fost divulgate deja datele cu caracter personal sau care urmează a fi divulgate.
 • dacă este posibil, durata stabilită de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă acest demers nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate;
 • dacă datele dumneavoastră cu caracter personal nu au fost colectate de la dumneavoastră, toate informațiile disponibile despre proveniența datelor
 • existența unui proces automatizat de adoptare a deciziilor, inclusiv stabilirea profilului, în conformitate cu articolul 22 din UE-RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații relevante despre logica implicată, precum și despre domeniul de aplicare și efectele prevăzute ale unei asemenea prelucrări asupra dumneavoastră.

Vă punem la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, care fac obiectul prelucrării. Dacă avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanelor care solicită informații, vom solicita informații suplimentare pentru recunoașterea identității persoanelor vizate.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul să solicitați rectificarea imediată a respectivelor date cu caracter personal incorecte. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor

O ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în cazul în care susțineți o cerere de anulare în scris, iar drepturile sau obligațiile de stocare legale nu contravin acestei situații. În mod suplimentar, compania noastră șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în toate situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului aferent păstrării sau când stocarea acestora nu este permisă din motive legale suplimentare, iar ștergerea acestora nu contravine termenelor legale de arhivare.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care nu este asigurată corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal,și, în mod implicit, durata permisă de NP DESIGN pentru a verifica corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În măsura în care prelucrarea este ilegală și refuzați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar în loc de aceasta ne solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom da curs solicitării dumneavoastră.
Astfel, ștergerea datelor nu are loc nici dacă acestea ne sunt necesare pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea propriilor drepturi sau dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din UE-RGPD , atât timp cât nu este încă stabilit, dacă motivele întemeiate ale NP DESIGN prevalează în raport cu motivele dumneavoastră.

Dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor

Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care are loc în temeiul articolului 6 din UE-RGPD. În acest caz NP DESIGN nu mai prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând situația în care putem dovedi că avem motive legitime imperative pentru prelucrarea acestora, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau în situația în care prelucrarea este destinată valorificării, exercitării sau apărării drepturilor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal respective, pe care dumneavoastră ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, accesibil și care să permită citirea electronică și să transferați aceste date unei alte persoane responsabile prin intermediul nostru, fără constrângeri. Este necesar ca prelucrarea fie efectuată în temeiul unui consimțământ în conformitate cu articolul 6 sau articolul 9 din UE-RGPD sau al unui contract, iar prelucrarea să aibă loc prin intermediul procedurilor automatizate.

În mod suplimentar, aveți dreptul să transferați datele cu caracter personal direct de la NP DESIGN către o altă structură responsabilă, în măsura în care acest demers este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la revocarea consimțământului oferit de dumneavoastră cu efect pentru viitor

Puteți revoca consimțământul acordat în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru o revocare, contestare sau accesare a datelor, nu sunt generate costuri. Vă rugăm să transmiteți revocarea la adresa de e-mail info@npdesign.ro.

Dreptul de a formula reclamație la autoritatea de reglementare a protecției datelor

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale contravine reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul, în orice moment, conform articolului 77 din UE-RGPD, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru landul dumneavoastră.

DECLARAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
PENTRU SERVICIILE UNOR TERȚE PĂRȚI UTILIZATE PE SITE-UL NOSTRU WEB

Declarație privind protejarea datelor pentru serviciul de analiză web Google Analytics Această pagină de Internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web pus la dispoziție de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele „Cookies”, ceea ce înseamnă fișiere text, stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Informațiile generate prin intermediul Cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, sunt transmise de regulă unui server Google din SUA, unde sunt stocate. Am activat opțiunea de anonimizare a IP-ului. Pe acest site web, adresa dumneavoastră IP este astfel scurtată în prealabil pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European ulterior, de către Google.

Numai în situații excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA, unde este scurtată. La solicitarea administratorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul de utilizare a acesteia de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile la nivelul site-ului web și pentru a presta alte servicii asociate utilizării site-ului web și a internetului în raport cu administratorul paginii de internet.


Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată de Google cu alte date. Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea Cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea exista imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a împiedica colectarea de către Google a datelor generate de Cookie și a celor referitoare la utilizarea dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser, disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Este aplicat un Opt-Out-Cookie care împiedică colectarea viitoare a datelor dumneavoastră la accesarea acestui site web. Informații suplimentare cu privire la condițiile de utilizare și protecția datelor sunt disponibile la http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ,respectiv la https://policies.google.com.
Vă atragem atenția asupra faptului că, acest site web, Google Analytics a fost extins cu codul „anonymizeIp“, pentru a garanta o colectare anonimizată a adresei dumneavoastră IP (așa-numitele IP-Masking).

Sistemul Tag Manager de la Google Google

Tag Manager este un serviciu oferit de Google Inc. („Google“) prin intermediul căruia se pot genera, actualiza și gestiona tag-uri. Tag-urile reprezintă elemente de cod de mici dimensiuni de pe site-ul nostru web, care, printre altele, au rolul de a măsura traficul și conduita vizitatorului și de a determina efectele publicității online și ale canalelor sociale. Atunci când vizitați site-ul nostru web, configurația de tag-uri este trimisă către browser-ul utilizatorului. Acestea conțin astfel instrucțiuni cu privire la numărul de tag-uri care trebuie inițiate.

Funcția propriu-zisă nu colectează date cu caracter personal.

Cu toate acestea, funcția asigură inițierea altor tag-uri, care, în anumite situații, colectează date. Pentru informații suplimentare cu privire la privire la principiul de funcționare al Google Tag Manager, consultați: https://support.google.com/tagmanager/ și Politicile de utilizare: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Declarație privind protejarea datelor pentru funcția „Google Remarketing“
și funcția „Grupuri țintă similare” a Google Inc.

Acest site web utilizează sistemul de remarketing, respectiv funcția „Grupuri țintă similare” a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Nr. 1600, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google“).
În acest mod puteți recepționa în mod concentrat publicitate, în cadrul căreia se regăsesc anunțuri personalizate și bazate pe categorii de interese, atunci când vizitați alte site-uri web din „Rețeaua de display Google”. „Google Remarketing”, respectiv funcția „Grupuri țintă similare”utilizează pentru aceasta așa-numitele „Cookies”, adică fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web.
Prin intermediul acestor fișiere text, sunt colectate atât date despre vizitele dumneavoastră pe site, cât și datele anonimizate cu privire la utilizarea acestuia. Datele cu caracter personal nu sunt stocate în acest context. Dacă accesați un alt site web din așa-numita „Rețea de display Google”, este posibil să vizualizați anunțuri publicitare care ar putea include categorii de produse și informații accesate anterior pe site-ul nostru. Dispuneți de posibilitatea de a evita „Google Remarketing”, respectiv funcția „Grupuri țintă similare” prin împiedicarea salvării modulelor Cookies, prin intermediul setării corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare.

Vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea apărea imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de Internet. De asemenea, dispuneți de posibilitatea de a împiedica colectarea de către Google a datelor înregistrate de Cookie și a celor care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, precum și de a evita prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. În mod suplimentar, puteți dezactiva utilizarea fișierelor Cookies de către furnizorii terți, prin accesarea paginii de dezactivare a Network Advertising Initiative la link-ul http://www.networkadvertising.org/choices/ și să puneți în aplicare informațiile suplimentare enumerate acolo privind opțiunea Opt-Out. Declarația privind protejarea datelor de la Google cu privire la remarketing, precum și informații suplimentare despre acestea sunt disponibile la: www.google.com/privacy/ads/.

Declarație privind protecția datelor pentru funcția „Google AdWords Conversion-Tracking” a Google Inc.

Acest site web utilizează funcția „Google AdWords Conversion-Tracking” a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Nr. 1600, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google“). Funcția Google AdWords Conversion-Tracking utilizează așa-numitele „Cookies“, ceea ce înseamnă fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Modulele Cookies sunt valabile maxim 90 de zile. Datele cu caracter personal nu sunt stocate în acest context. Atât timp cât modulul Cookie este valabil, atât Google cât și compania
noastră poate identifica în calitate de operatori ai site-ului web, dacă dumneavoastră ați dat click pe un anunț și dacă ați căutat o anumită pagină țintă (de exemplu, pagina de confirmare a comenzii, abonarea la newsletter).
Aceste module Cookies nu pot fi urmărite pe mai multe site-uri web, de diferiți participanți AdWords. Prin intermediul Cookie se pot realiza statistici de conversie în funcția „Google AdWords”.

În cadrul acestor statistici, este colectat numărul de utilizatori care au accesat anunțurile noastre. Mai mult decât atât, este calculat numărul de utilizatori care au accesat o pagină țintă, care este prevăzută cu funcția „Conversion-Tag”. Cu toate acestea, statisticile nu conțin date care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră.

Dispuneți de posibilitatea de a împiedica stocarea de Cookies pe hard-disk-ul dumneavoastră, prin selectarea funcției „nu accept Cookies” din setările browser-ului dumneavoastră (În browserul MS Internet Explorer la „Setări suplimentare> Opțiuni Internet> Protecția datelor> Setare”, iar în browser-ul Firefox la „Setări suplimentare> Setări > Protecția datelor> Cookies”); vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea fi imposibilă utilizarea integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet. Prin utilizarea acestui site web, declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră de către Google în modul și în scopul menționat mai sus.

Pentru informații suplimentare referitoare la modul în care Google utilizează datele de conversie, precum și declarația de protejare a datelor de la Google, accesați link-ul: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

Indicație cu privire la buletinul de știri(newsletter) și consimțămintele

Prin intermediul următoarelor indicații, vă vom informa despre conținutul newsletter-ului nostru, despre procedurile de înregistrare, expediere și evaluare statistică, precum și despre drepturile dumneavoastră de a formula opoziție. Prin abonarea la newsletter-ul nostru, declarați că sunteți de acord cu recepționarea acestuia și cu procedurile menționate mai sus.

Conținutul newsletter-ului: Compania noastră trimite newsletter-uri și e-mailuri care conțin informații promoționale (denumite în continuare “newsletter”) numai cu consimțământul destinatarului sau în baza unui acordul legal. Conținuturile colectate din cadrul unui abonament la newsletter sunt esențiale pentru acordul utilizatorilor. Tipul de abonament prin intermediul e-mailului „Double-Opt-In” și înregistrarea: Abonarea la newsletter-ul nostru are loc prin intermediul așa-numitei proceduri Double-Opt-In. Aceasta înseamnă că recepționați un e-mail ulterior abonării, în care vi se solicită confirmarea acesteia. Această confirmare este necesară pentru ca nicio persoană cu adrese de e-mail străine să se poată abona. Abonarea la newsletter este supusă unui protocol, pentru ca procesul de abonare să fie realizat în conformitate cu cerințele legale. Din această categorie face parte stocarea momentului abonării și confirmării, precum și adresa IP. În același mod, sunt înregistrate modificările datelor dumneavoastră stocate, de către serviciul MailChimp.

Date de abonare: Pentru a vă abona la un newsletter, este suficient ne comunicați adresa dumneavoastră de e-mail. În mod suplimentar, colectăm date suplimentare, precum numele și prenumele, țara și grupul de clienți din care faceți parte. Aceste informații sunt destinate exclusiv personalizării și segmentării newsletter-ului.

Evaluare și analize statistice: Newsletter-urile conțin un așa-numit „web-beacon”, ceea ce înseamnă un fișier de mărimea unui pixel, care este accesat de pe serverul npdesign.ro la deschiderea newsletter-ului nostru. În cadrul acestei accesări, sunt colectate inițial informații tehnice, precum informații despre browser și sistemul dumneavoastră, precum și adresa dumneavoastră IP și momentul accesării.

Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor prin intermediul datelor tehnice sau a grupurilor țintă, precum și a comportamentului dumneavoastră de citire în baza locațiilor de accesare (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau al datelor de accesare. De asemenea, evaluările statistice includ și identificarea momentului de accesare a newsletter-urilor, precum și a link-urilor accesate.

Din considerente tehnice, aceste informații pot fi asociate destinatarilor individuali ai newsletter-urilor. Cu toate acestea, nici intenția noastră, nici cea a npdesign.ro nu este aceea de a monitoriza utilizatorii individuali. Analizele ne ajută însă să recunoaștem obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și să adaptăm conținuturile noastre în funcție de acestea sau să expediem o varietate de conținuturi conform intereselor utilizatorilor noștri.

Temeiuri legale Regulamentul general privind protecția datelor:

Conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), care a intrat în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, vă aducem la cunoștință faptul că acordurile cu privire la expedierea newsletter-ului la adresele de e-mail înregistrate sunt exprimate în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera a, 7 din RGPD.
Utilizarea serviciului de e-mail marketing info@npdesign.ro, realizarea evaluărilor și analizelor statistice, precum și înregistrarea procedurii de abonare au loc în baza intereselor noastre justificate conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD. Vă atragem atenția în mod suplimentar asupra faptului că aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale din articolul 21 RGPD.
Opoziția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopurile marketingului direct.

Actualizarea acestei declarații privind protejarea datelor

Ocazional, este posibil să fie necesară o actualizare a acestei declarații privind protejarea datelor, de exemplu prin intermediul prevederilor legale sau administrative noi, precum și în baza ofertelor noi de pe pagina noastră de Internet. În acest caz, vă vom aduce la cunoștință acest lucru. În principiu, vă recomandăm să accesați această declarație privind protejarea datelor în mod regulat, pentru a verifica dacă nu s-au efectuat modificări în cadrul acesteia. Printre altele, puteți afla dacă s-au efectuat modificări prin actualizarea stării din partea de jos a acestui document.

Tipărirea și stocarea acestei declarații privind protejarea datelor

Dispuneți de posibilitatea de a tipări și stoca direct această declarație privind protejarea datelor, de exemplu prin intermediul funcției de tipărire, respectiv stocare din browser-ul dumneavoastră.